Chryssea Forminx (Golden Forminx)
Nikos Xanthoulis (Lyre)
Theodora Baka (Voice)
Zisimos Soulkoukis (Violin)
Michalis Porfyris (Cello)